PARTNERSTVÍ

Servisní smlouva

Naši spolupráci s klienty přesně definujeme v Servisní smlouvě. Její uzavřením klient získává výhody proti klientům bez servisní smlouvy. Jedná se například o přednostní dostupnost našich techniků na helpdesku. V případě vážného technického problému reagujeme okamžitě prostřednictvím vzdáleného připojení, pokud to není možné, okamžitě vyjíždíme. Podle našich dosavadních zkušeností nejvážnější problémy řešíme v rámci několika hodin. Dále klient získává online dohled na stav výpočetní techniky a pravidelné technické a bezpečnostní konzultace. Vzhledem k tomu, že si vážíme naší spolupráce, klient získá nižší sazby za odvedenou práci.

Spolupráci podmiňujeme pravidelnými návštěvami našich techniků u klienta. Jedná se o setkání, kterým říkáme „revize“. V pravidelných měsíčních intervalech navštívíme klienta, zastavíme se u každého počítače, zařízení, serveru a zkontrolujeme jeho technický stav. Provádíme aktualizace operačních systémů a firmware v aktivních prvcích. Zaměřujeme se na činnost pevných disků, operačního systému a aplikací, antivirových a antispywarových systémů. Kontrolujeme zálohování a testujme obnovitelnost náhodných dat ze zálohy. U serverů testujeme kompletní obnovu a start na odlišném železe, tak abychom byli schopni operativně provést stejný úkon v nečekané situaci.


Neúčtujeme si poplatky "za zvednutí telefonu", vše na čem se s klienty domluvíme, tak si odpracujeme a klient zaplatí.


Školení

Pro smluvní klienty máme připravené školení "Bezpečnost práce v IT". Toto školení doplňuje BOZP a navazuje na něj. Představuje rizika přinášející práce s počítači, zabývá se ochranou dat v neočekávaných situacích, odhaluje tajemství "Kybernetické bezpečnosti".
Pokud vás zaujala možnost spolupráce, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.