TABULE

Základní předpoklad fungující firmy - sdílení plánu výroby, přehledu dovolených, servisních požadavků, nebo čehokoliv jiného. Klasické nástěnky převádíme do digitální formy a jelikož používáme Cloud, tak už nejsou potřeba špendlíky ani krepáky. 

Sdílení informací mezi pracovníky

Vedoucí pracovník zadá do systému data, která se přenášejí na určená zařízení. Ukázku toho, jak data můžou na tabuli vypadat, jsme si připravili zde. Tabulka do které vedoucí data zadává, má několik listů. Tato verze funguje jednosměrně.

Komunikace může fungovat jednosměrně nebo obousměrně.

Tabule, nebo nástěnky přenesou prakticky cokoliv, tabulky, texty, obrázky. Jedinou podmínkou je připojení k internetu.

Cena řešení je individuální, navrhujeme nástěnky o velikosti od 22" až po 65".


PŘEHLED ZAKÁZEK

PLÁNOVÁNÍ

PŘEHLED DOVOLENÝCH

Tabule řeší problém s rušenými rádiovými přijímači. Tabule vybavujeme Soundbarem,  který kvalitně a hlasitě hraje.