SLUŽBY

Financování dodávek techniky

Vybavit celou síť nové firmy, nebo provést celkovou modernizaci je nákladná záležitost. Nabízíme možnost leasingu na prvky od 16.000,- Kč až do stovek tisíc, splatnost od 24 do 60 měsíců. Splátky jsou přímou nákladovou položkou.

Datové trasy, optické prvky a elektrické rozvody pro IT infrastrukturu

Síť umíme dodat jako celek, datové rozvody, zásuvky, rozvaděče v kategoriich 5, 6, 7. V současné době je častým problémem nedostatek elektrických zásuvek 230V, tedy doplňujeme síť o samostatné okruhy určené pro připojení IT prvků, jištěné přepěťovou ochranou. Dalším prvkem je propojení odlehlejších částí provozů, které propojujeme optickými vlákny.

Dohledový systém

Nad provozem sítí našich klientů dohlížíme prostřednictvím dohledového systému. Do našeho dispečinku se schází informace o aktuálním datovém toku, dostupnosti aktivních prvků, stavu antivirových programů a zachycených infiltracích. Díky tomuto systému víme o problému u klienta okamžitě a reagujeme na něj rychleji, než ho klient sám zjistí.